Skip to:

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมวิจัย Liquid crystal ในอวกาศ กับ NASA

ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และ ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกงานวิจัยเรื่อง Liquid crystal  ในประเทศไทย ได้มีความร่วมมืองานวิจัยด้าน Liquid crystal ในอวกาศ กับ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (องค์การนาซา, NASA) โดยมีกำหนดการศึกษาวิจัยภาคพื้นดินในช่วงปี 2562-2565 และจะทำการวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนอวกาศ ที่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station ) ในปี 2566