Skip to:

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

 ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง SC45-655 รายละเอียดดังเอกสารแนบ